Zde uvádím příklady grafických čipů, které lze vyměnit.